Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας στη μουσειακή εκπαίδευση

Εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας στη μουσειακή εκπαίδευση

Χρυσή Βομβογιάννη, μουσειολόγος-συντηρήτρια αρχ/των, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μουσικοπαιδαγωγός

Περίληψη

To άρθρο αυτό εστιάζει στη συμβολή των μουσείων στην ευημερία των παιδιών και των εφήβων μέσα από θεωρίες και εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας στη μουσειακή εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται προτάσεις υλοποίησης δράσεων, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την προαγωγή της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων, αλλά ταυτόχρονα προτείνουν νέες, εναλλακτικές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες βασίζονται στη μουσική παιδαγωγική.   

 


Συντάκτες

Ενημερωτικό δελτίο