ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Όροι Χρήσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο της Επιστημονικής Ένωσης "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ" (εφεξής neapaideia-glossa.gr). Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστοχώρο και η χρήση του όπως και η αγορά προϊόντων, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

Τον παρόντα ιστοχώρο διαχειρίζεται και συντηρεί η Επιστημονική Ένωση "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ" με εταιρική έδρα στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Κουντουριώτου 14, 17236 Υμηττός, Αθήνα. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
Η Νέα Παιδεία - Γλώσσα μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα της neapaideia-glossa.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστοχώρου.
Για αυτόν το λόγο, πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ενότητα, προκειμένου να ελέγχετε τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Γενικών Όρων Χρήσης .Εάν δεν συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους Χρήσης εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υπεύθυνος/η για τη χρήση του. H εταιρία δεν θεωρείται υπεύθυνη εάν ο ιστοχώρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας.

Συγκεκριμένα, είστε υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης, προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το neapaideia-glossa.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα του neapaideia-glossa.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του neapaideia-glossa.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της εταιρίας.

Η Νέα Παιδεία - Γλώσσα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) των neapaideia-glossa.gr και του περιεχομένου τους.
Αναφορικά με τη χρήση είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή του ιστοχώρου και του περιεχομένου του.
Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται να πλοηγείστε στον ιστοχώρο τηρώντας τις διατάξεις που απορρέουν από τους νόμους και τους κανονισμούς.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του neapaideia-glossa.gr και του περιεχομένου του. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή πρέπει να παρέχεται ενίοτε εξουσιοδότηση από την Νέα Παιδεία - Γλώσσα ή, εάν είναι απαραίτητο, από τους συγγραφείς των έργων που δημοσιεύονται στον ιστοχώρο. Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Νέα Παιδεία - Γλώσσα ή/ και τρίτων.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο του ιστοχώρου ή οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου που προστατεύεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραδείγματος χάριν, δεν πρέπει να αλλοιώνετε ή να τροποποιείτε το περιεχόμενο του ή οποιοδήποτε έργο προστατεύεται από δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση της Νέα Παιδεία - Γλώσσα.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAMES)

Η Νέα Παιδεία - Γλώσσα είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογότυπων και κατατεθέντων σημάτων Νέα Παιδεία - Γλώσσα και neapaideia-glossa.gr.
H Νέα Παιδεία - Γλώσσα έχει δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων που της ανήκουν.
Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση της Νέα Παιδεία - Γλώσσα η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων.
Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Νέα Παιδεία - Γλώσσα έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του neapaideia-glossa.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοχώρου, επικοινώνηστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@neapaideia-glossa.gr. Ένας εκπρόσωπος της Νέα Παιδεία - Γλώσσα θα βρίσκεται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να ανακτήσετε την πρόσβαση στον ιστοχώρο.

Ταυτόχρονα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξετε εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον ιστοχώρο της, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στη neapaideia-glossa.gr να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσής του.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών και λοιπών δεδομένων που έχετε παράσχει στο neapaideia-glossa.gr μπορείτε να επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση neapaideia.journal@gmail.com. Μετά το αίτημά σας όλα τα παρεχόμενα δεδομένα θα διαγραφούν πλήρως και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ.

Ενημερωτικό δελτίο