Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Διδάσκοντας Νέα Ελληνικά στο μουσείο και με το μουσείο: Το παράδειγμα του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Διδάσκοντας Νέα Ελληνικά στο μουσείο και με το μουσείο: Το παράδειγμα του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Δρ Σοφία Τρούλη, μουσειοπαιδαγωγός, αναπληρώτρια φιλόλογος, διδάσκουσα στο ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Περίληψη

Στο παρόν κείμενο προσφέρεται ένα παράδειγμα εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, μέσα από τη διερεύνηση της έννοιαςτης Δημοκρατίας και τη συμμετοχή των μαθητών ΕΠΑΛ σε μία διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, στο πλαίσιο της έκθεσης "Critical Archives V: The Future is Unwritten". Το άρθρο θα παρουσιάσει τα στάδια οργάνωσης της επίσκεψης και σχεδιασμού του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος ως ενναλακτικής διδασκαλίας και τις πολυτροπικές συνομιλίες που ανέπτυξαν οι μαθητές εντός του μουσείου, αλλά και στη σχολική τάξη κατά την επεξεργασία της σχετικής ενότητας. Σκοπός είναι να συζητηθούν πρακτικά, αλλά και να διερευνηθούν αξιολογικά τα μαθησιακά αποτελέσματα για πώς το μουσείο, αξιοποιώντας τα αντικείμενα του, μπορεί να αποτελέσει μέσο προώθησης του δημοκρατικού διαλόγου, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν σε διαδικασίες διατύπωσης ερωτημάτων, αναζήτησης απαντήσεων, εσωτερικού στοχασμού και μοιράσματος εμπειριών και ιδεών με αφορμή τα έργα τέχνης, καθώς και δημιουργικής έκφρασης μέσα από τις τέχνες.

 


Συντάκτες

Ενημερωτικό δελτίο