Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών: μηνύματα από το παρελθόν για επιλήσμονες

 "Κανένας δάσκαλος να μή διδάσκη παραπάν' από δυο ώραις την ήμερα, και τον επίλοιπον καιρό να τον δοθή ένα έργο, που έχει να κάμη το σκολειό, δηλαδή άλλος να συγγράφ', άλλος να μεταφράζ', άλλος ν' αντίγράφη στη δουλειά του, η στη δουλειά που τον διορίσουν. Αυτοί να 'χουν πλερωμή καλή…» Καταρτζής Δημήτριος

Από την παραπάνω θέση ενός σημαντικού εκπροσώπου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού διαφαίνονται οι ρίζες προοδευτικών αντιλήψεων για το ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Το ρόλο του παιδαγωγού αλλά και του επιστήμονα –ερευνητή που ασκεί το λειτούργημά του μέσα από ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την εκπαίδευση. Και το σημαντικότερο με «πλερωμή καλή» για να αντεπεξέλθει κανείς με αξιοπρέπεια  σ’ ένα τόσο σύνθετο έργο.

Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας αντί να σιωπά μετά από τόσες περικοπές μισθών και φορολογικές επιβαρύνσεις των εκπαιδευτικών, εξακολουθεί να προκαλεί ψηφίζοντας τροπολογίες για την αύξηση του ήδη μεγάλου ωραρίου διδασκαλίας. Αντί να εργαστεί αθόρυβα για την ενίσχυση του παιδαγωγικού έργου και την παροχή  δυνατοτήτων ερευνητικού έργου στους εκπαιδευτικούς ασχολείται με εικονικά σχέδια ,δήθεν αλλαγών και μεταρρυθμίσεων!

Το δυσάρεστο, επίσης, είναι ότι στο κοινοβούλιο κόμματα και βουλευτές της συγκυβέρνησης αποδέχτηκαν βουβά ,την τροπολογία αύξησης του ωραρίου χωρίς να θυμηθούν τα λόγια του Δ. Καταρτζή παρότι ορισμένοι εμφανίζονται θιασώτες του Διαφωτισμού ενώ άλλοι εξακολουθούν να λησμονούν τα  παρακάτω λόγια του Γέρου της Δημοκρατίας που ειπώθηκαν σε πολύ δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες από σήμερα(1963): «Θα χρειαστεί να κινητοποιήσωμεν και άλλους πόρους της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομίας μας, δια να εκπαιδεύσωμεν τον Νέον Έλληνα, εις χείρας του οποίου θα παραδώσωμεν αύριον τας τύχας τας Πατρίδος. Μόνον ένα ευρύ και μακροχρόνιον, καλοστοχασμένον εις το σύνολον και τας λεπτομερείας του πρόγραμμα και η απόφασις να μη γίνεται φειδώ όταν πρόκειται δια την μόρφωσιν του Ελληνικού Λαού, θα επιτρέψει να υψώσωμεν την στάθμην του πνευματικού πολιτισμού της Χώρας και να δημιουργήσωμεν τας προϋποθέσεις δια την οικονομικήν ανάπτυξην και την κοινωνικήν πρόοδο»


Συντάκτες

Ενημερωτικό δελτίο