ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία

Διεύθυνση έκδοσης: Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου
Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλίο "Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία" αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία και την τρέχουσα ερευνητική προβληματική σχετικά με τη νεανική βία και επιθετικότητα ως ομαδικό σχολικό φαινόμενο στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία και συλλογική συγγραφική προσπάθεια στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπό την εμπνευσμένη και δραστήρια ηγεσία της τότε Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής και Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας, ομότιμης καθηγήτριας Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου.

Το εν λόγω βιβλίο συνιστά μία τεκμηριωμένη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση του προβλήματος της ομαδικής βίας και επιθετικότητας στα σχολεία σήμερα, με κεντρική σκοποθεσία αφενός μεν την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα, και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των λειτουργών και στελεχών εκπαίδευσης αλά και των γονέων και ενδεχομένως και των μαθητών ειδικότερα.

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιέχει κείμενα που αφορούν ειδικές πλευρές και διαστάσεις της ομαδικής βίας και επιθετικότητας στα σχολεία. Επιχειρείται η διεύρυνση της συζήτησης που αποσκοπεί στην άμβλυνση του επικίνδυνα διαβρωτικού αυτού φαινομένου στον ελληνικό χώρο και την προώθηση εναλλακτικών παιδαγωγικών και διαμεσολαβητικών πρακτικών. Έμφαση δίδεται σε "καλές πρακτικές" ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζονται ο κοινωνικός προβληματισμός και η σύγχρονη επιστημονική συλλογιστική για τους τρόπους που διασφαλίζουν την άσκηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής ίσων ευκαιριών και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών, όπως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πρωτότυπη συλλογή στοιχείων βάσει πανελληνίου ερωτηματολογίου είναι από τους βασικούς άξονες του βιβλίου και αυτό προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στην έκδοση. Βασικό κορμό επίσης του βιβλίου αποτελεί η συγκέντρωση πληροφοριών για "καλές πρακτικές" μέσω αλληλογραφίας με 16 πρεσβείες ευρωπαϊκών κρατών στην Αθήνα. Τα συλλεγέντα πολύπλευρα στοιχεία με τις παραπάνω, αλλά και άλλες μεθόδους, εκτείνονται σε διάφορα πεδία, όπως:

 

  • τη φαινομενολογία σχετικά με τη βία και επιθετικότητα ιδίως την ομαδική, στα σχολεία (ερευνητικά δεδομένα),
  • την καταγραφή εμπειριών αναφορικά με την εικόνα της σχολικής βίας, την πρόληψη και την αντιμετώπισή της,
  • τις διάφορες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για τη γένεση της βίαιης και επιθετικής στάσης στην παιδική και εφηβική ηλικία, για το φαινόμενο της θυματοποίησης ευρύτερα και τα χαρακτηριστικά των θυτών και θυμάτων αλλά και του περιβάλλοντός τους, καθώς και τις δυνατότητες αντιμετώπισης της οργανωμένης σχολικής βίας (bullying),
  • τις καλές πρακτικές ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Στο τελευταίο κεφάλαιο βρίσκονται σημαντικές προτάσεις. Επιπλέον, περιέχει 3 παραρτήματα με το (α) ερωτηματολόγιο της ΕΕΜΟΕΒ, (β) την επιστολή προς Πρεσβείες, και (γ) σύντομα βιογραφικά σημειώματα των εκλεκτών συγγραφέων της παρούσας έκδοσης.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους με έναν διαφορετικό πολυπρισματικό και πολυσήμαντο ρόλο, παρουσιάζοντας τα νέα ερευνητικά δεδομένα από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και επιδιώκοντας να συμβάλλει στην κατανόηση, αντιμετώπιση και εξομάλυνση του κοινωνικού αυτού ζητήματος.

Το εγχείρημα αυτό, συνιστώντας μία αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας και μάλιστα με έναν τρόπο που σκιαγραφεί το πιο ευαίσθητο κομμάτι της, την ανηλικότητα, δύναται να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για κάθε μέλος των ακαδημαϊκών, επιστημόνων, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της χώρας. Επιπρόσθετα, μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για λειτουργούς εκπαίδευσης και υγείας που θεραπεύουν συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία προσδίδουν στη συγκεκριμένη έκδοση το γεγονός ότι διανθίζεται, συμπληρώνεται και πλαισιώνεται σφαιρικά με σκέψεις, διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και επισημάνσεις από τον κ. Παπαϊωάννου, νυν Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), την ομότιμη καθηγήτρια κυρία Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Μελέτης Ομαδικής Ενδοσχολικής Βίας (ΕΕΜΟΕΒ) και συγγραφέα της ιδιαίτερα χρήσιμης και συνθετικής μελέτης της για τη "γένεση της βίαιης και επιθετικής στάσης στην παιδική και εφηβική ηλικία" και την κ. Κ. Δ. Σπινέλλη, Αντιπρόεδρο της ΕΕΜΟΕΒ. Βασική θέση και αντικείμενο όλων των εισαγωγικών αυτών επισημάνσεων είναι ότι πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε -δάσκαλοι, γονείς, παιδιά, πολιτεία- για την ενδοσχολική βία με ορθές και έγκαιρες παρεμβάσεις συνολικά και συστημικά.


Συντάκτες

Ενημερωτικό δελτίο