Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Κυρτάτας, Δ.Ι. & Ράγκος, Σ.Ι., Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το έκτο της σειράς «Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ομότιτλου πιλοτικού προγράμματος από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ) από το 2002 ως σήμερα. Τα υπόλοιπα βιβλία της σειράς πραγματεύονται την ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας,φιλοσοφίας, ποίησης, και του ρωμαϊκού κόσμου (το έβδομο εγχειρίδιο των Α. & Μ. Βουτυρά, Αρχαία Ελληνική Τέχνη, είναι υπό έκδοση).

Όπως διευκρινίζει ο συντονιστής του προγράμματος Δ.Ν. Μαρωνίτης, «Το πρόγραμμα επιχειρεί ισόρροπη, δυναμική και παραγωγική, σχέση μεταξύ αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας, η οποία όχι μόνο να μην καταπιέζει τη νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία, αλλά και να ευνοεί την απελευθέρωσή τους από το αρχαιογλωσσικό βάρος».


Συντάκτες

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Βιβλιοκριτική
Ενημέρωση: 04-11-2020 16:27 - Μέγεθος: 124.66 KB

Ενημερωτικό δελτίο