ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

ΒΥΡΩΝ: ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι για την Ελληνική Επανάσταση (1821)
Μόνο σε ψηφιακή μορφήΙστορία
pic

Το χρονικό ορόσημο των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης δεν αποτελεί μόνο μία ενθύμηση της έναρξης μιας επανάστασης που οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αλλά μία αφορμή να μελετήσουμε εκ νέου στις αρχές του 21ου αιώνα τις συνθήκες που συνεπικούρησαν ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η επαφή μας, όμως, με αυτό το ιστορικό γεγονός δεν θα γίνει με μία παραδοσιακή ερμηνευτική ανάγνωση αλλά μέσω της διάδρασής μας με την ψηφιακή τεχνολογία και τη βιωματική μας εμπλοκή με τις κοινωνικές ομάδες που ενεπλάκησαν στις διεργασίες έναρξης και εξέλιξης  της Ελληνικής Επανάστασης. Πιο συγκεκριμένα, τα ψηφιακά παιχνίδια ως μέσο διαμεσολάβησης της γνώσης είναι ικανά να αναπτύξουν με κριτικό τρόπο τι συνέβη στο παρελθόν, ενώ στην περίπτωση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ενσωματώνουν παιδαγωγικές τεχνικές με σκοπό να διδάξουν γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους.

Ο προηγούμενος λόγος οδήγησε στη συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας από τα Τμήματα Ιστορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία δημιούργησε συνεργατικά ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Ο “ΒΥΡΩΝ” (Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της ΕπαΝάστασης) χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και στοχεύει σε μία καινοτόμο προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης αναδεικνύοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που έδρασαν για την έναρξη και την εξέλιξή της. Το εκπαιδευτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι σοβαρού σκοπού “ΒΥΡΩΝ” έχει ως σκοπό να εμπλέξει μαθητές/-τριες και νεαρά άτομα εν γένει με τις κοινωνικές ομάδες που συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση. Οι παίκτες-μαθητές/-τριες αξιοποιούν πολυπρισματικές πληροφορίες και συμμετέχουν  ενεργά μέσω διλημμάτων που αφορούν την έναρξη και τη διεξαγωγή της Ελληνικής Επανάστασης. Ήδη σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση και το περιοδικό Νέα Παιδεία ετοιμάζεται η πιλοτική εφαρμογή του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική πράξη και η παρουσίασή του στην ευρύτερη εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.

Το παιχνίδι χρησιμοποιεί στοιχεία παιχνιδιών στρατηγικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την επίλυση προβλημάτων, ώστε οι εμπλεκόμενοι να αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να διαχειριστούν κριτικά δεδομένα ιστορικού περιεχομένου από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι το 1827. Οι παίκτες έρχονται σε επαφή με τέσσερεις αποστολές τις οποίες μπορούν να παίξουν αυτόνομα ή και μία διαδοχική σειρά: α) Έναρξη Ελληνικής Επανάστασης και πρώτες στρατιωτικές επιτυχίες (μάχη στο Βαλτέτσι, κατάληψη Τριπολιτσάς, μάχη στα Δερβενάκια, β) πολιτική ενοποίηση της επικράτειας και Εμφύλιος (από τις περιφερειακές Γερουσίες στην Εθνοσυνέλευση, εμπέδωση εθνικής Διοίκησης και Εμφύλιος), γ)το Μεσολόγγι στη διάρκεια του Αγώνα (ο ρόλος και η συμβολή των Φιλελλήνων, έξοδος Μεσολογγίου) και δ) τα κρίσιμα χρόνια 1824 – 1827 (η άμυνα στη θάλασσα και στη στεριά, διπλωματικά γεγονότα).

Οι μαθητές, αφού βρεθούν αντιμέτωποι με σενάρια-αποστολές (βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα), στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι κυριότερες προκλήσεις και τα προβλήματα που συνάντησαν οι επαναστατημένοι, θα κληθούν να επιλέξουν τα μέσα που θα επιτρέψουν στους επαναστατημένους Έλληνες να ανταποκριθούν στις αποστολές (μάχες, ναυμαχίες, εσωτερική διοίκηση, διεθνείς σχέσεις). Πρόκειται για μέσα (οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά, ιδεολογικά) που στις πιο συγκεκριμένες εκδοχές τους είτε εντοπίζονται στις ποικίλες κοινωνικές δυνάμεις που έδρασαν το Εικοσιένα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης σε συνδυασμό με ιστορικές πληροφορίες για τους ανθρώπους (αυτούς).

Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν στα χέρια τους για πρώτη φορά ένα νέο μέσο αλληλεπίδρασης με το ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν την παιχνιδοκεντρική μάθηση στη διδασκαλία παρέχοντας τους τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με θέματα της Ελληνικής Επανάστασης που δεν θα τους κέντριζαν το ενδιαφέρον με μία ιστορική αφήγηση ή παρουσίαση. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες συνομιλούν βιωματικά με την Επανάσταση και χρειάζεται να σκεφθούν κριτικά τις ιστορικές πολυτροπικές πληροφορίες αλλά και τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κοινωνικές ομάδες.

Το Ιόνιο Παν/μιο πρωτοτυπεί με μία διδακτική πρόταση αφιερωμένη στον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με ένα ψηφιακό μέσο που ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που βιώνει η εκπαιδευτική κοινότητα στις αρχές του 21ου αιώνα, το ψηφιακό παιχνίδι.

Ας γιορτάσουμε, λοιπόν, τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης παίζοντας και παράλληλα μαθαίνοντας γι’ αυτήν.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι εδώ: https://hilab.di.ionio.gr/byron/

Η ερευνητική ομάδα του ψηφιακού παιχνιδιού «ΒΥΡΩΝ»

-------------------------------

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει την χαρά και την τιμή να διοργανώνει την εκδήλωση του έργου «ΒΥΡΩΝ» στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία - 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το «Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης – ΒΥΡΩΝ» που αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες υπό την διεύθυνση του Αν. Καθηγητή κ. Φοίβου Μυλωνά, σε συνεργασία με μέλη των Τμημάτων Ιστορίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας COVID-19. Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Ενημερωτικό δελτίο