Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα - Δραστηριότητες

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β' Λυκείου
28-09-2012 13:58:54
Νέα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β΄ Λυκείου

Βασικός σκοπός των διδακτικών προτάσεων που ακολουθούν είναι η συνέχεια των διδακτικών πρακτικών που ξεκίνησαν κατά το σχολικό έτος 2011-12 στην Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Σπουδών. Καθώς, για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή μας, δεν στάθηκε δυνατή η έγκαιρη σύνταξη ενός νέου ΠΣ για τη Β΄ Λυκείου, η ομάδα σχεδιασμού του νέου ΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β΄ Λυκείου θεωρεί καθήκον της να προτείνει στην εκπαιδευτική κοινότητα έναν τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Β΄ Λυκείου ο οποίος να συνάδει με το ΠΣ της Α΄ Λυκείου αλλά ταυτόχρονα να μην είναι αντίθετος προς το ισχύον ΠΣ.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Οδηγίες Διδασκαλίας
Ενημέρωση: 19-10-2020 15:59 - Μέγεθος: 271.16 KB

Ενημερωτικό δελτίο

Διεύθυνση:
Χαρ. Τρικούπη 31, 106 81 Αθήνα.
Τηλ:
2103636007
(μόνο απογεύματα, 17.00-20.00)