Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Διδακτικό σενάριο στη θεματική ενότητα "Φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός"
Μόνο σε ψηφιακή μορφήΝεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία
pic

[05/01/2022]

Ponary, Poland. Two Jews just before their execution, surrounded by German soldiers, June-July 1941.

Η φωτογραφία αντλήθηκε από το αρχείο Yad Vashem Photo Collections

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα του Λυκείου: διδακτικό σενάριο στη θεματική ενότητα "Φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός"

της Σοφίας Παπαλού

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στη Β’ Λυκείου και προσεγγίζει τη θεματική ενότητα του ρατσισμού. Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών[1] και εκτείνεται σε τέσσερις διδακτικές ώρες. Στο Α’ ΜΕΡΟΣ αναλύεται ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου και στο Β’ ΜΕΡΟΣ περιέχεται το υποστηρικτικό υλικό από πολυτροπικές πηγές και τα φύλλα εργασίας.

 

[1] ΙΕΠ, Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Λυκείου, Πρώτη έκδοση, Αθήνα 2021


Συντάκτες

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Διδακτικό σενάριο-Σ. Παπαλού
Ενημέρωση: 05-01-2022 23:45 - Μέγεθος: 294.64 KB

Ενημερωτικό δελτίο