Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Συντάκτες

Αντιόπη Αργυρίου-Κασμερίδη


Αρθρογραφία

Κυρτάτας, Δ.Ι. & Ράγκος, Σ.Ι., Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το έκτο της σειράς «Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ομότιτλου πιλοτικού προγράμματος από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ) από το 2002 ως σήμερα.


Επιστροφή

Ενημερωτικό δελτίο