Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

Η δημιουργική παραγωγή του επιχειρηματολογικού λόγου ΙΙ
Μόνο σε ψηφιακή μορφήΝεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία
pic

01-04-2021

Στο προηγούμενο σημείωμα παρουσιάσαμε μια θεωρητική πρόταση για τη δημιουργική παραγωγή του επιχειρηματολογικού λόγου.

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο συζήτησης περί ποικίλων γραμματισμών, η δημιουργική παραγωγή του επιχειρηματολογικού λόγου βρίσκεται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο όσων εμπλέκονται ενεργά με τα φιλολογικά μαθήματα αλλά και κάθε ενεργού πολίτη. Καθώς αντιλαμβανόμαστε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο μέσα σε πλαίσια καταστασιακά, πολιτισμικά και γνωστικά, το συγκείμενο καθορίζει τόσο το επίπεδο ύφους όσο και το κειμενικό είδος. Το πεδίο, οι συνομιλιακοί ρόλοι και ο τρόπος (κανάλι) αποτελούν τους μεταβλητούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν από κοινού το είδος των γλωσσικών επιλογών που κάνουμε κατά την παραγωγή ενός συγκεκριμένου κειμένου αλλά και το ύφος του. Γνωρίζοντας σε βάθος τα γνωστικά εργαλεία επιχειρηματολογίας και εφαρμόζοντας τα πιο συνηθισμένα επιχειρηματολογικά σχήματα, προσεγγίζουμε -τόσο στην αναγνωστική όσο και στη συγγραφική φάση- τα ποικίλα κειμενικά είδη ως προς τις ποικίλες γλωσσικές και μορφοσυντακτικές επιλογές που υπηρετούν τις συγγραφικές προθέσεις.

Ακολουθεί ένα δείγμα του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 7 Μαρτίου 2020.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Ενημερωτικό δελτίο