ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

 Σελίδα 2 από 53: << < > >>

Η Ομάδα Ιστορίας προτείνει για τον Μάιο 2023
 • Επετειακά
 • On line για τραυματικά και επίμαχα ιστορικά ζητήματα
 • Εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια
 • Ιστότοποι-ιστοσελίδες με ενδιαφέρον για την ιστορική εκπαίδευση
 • Αρθρογραφία
 • In memoriam
 • Διεθνείς τοποθετήσεις
Μόνο σε ψηφιακή μορφήΙστορία
Αποτελέσματα του διαγωνισμού «Ιστορίες που αφηγούνται τα μνημεία του αρχαίου πολιτισμού»

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Ιστορίες που αφηγούνται τα μνημεία του αρχαίου πολιτισμού»

Μόνο σε ψηφιακή μορφήΝεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία
Bιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πριμεράκη με τίτλο "Όνειρα στη χάρτινη γη"

"Με αυτό το μυθιστόρημα κλείνει ο κύκλος κάποιων ηρώων που εμφανίστηκαν στα δύο προηγούμενα μυθιστορήματα. Σε αυτό θεωρώ ότι η γραφή είναι πιο ώριμη, η πλοκή σημαντική με πολλές ανατροπές και ο τόπος και ο χρόνος διευρύνονται."

Η Ομάδα Ιστορίας προτείνει για τον Απρίλιο 2023
 • Νέες εκδόσεις
 • Επετειακά
 • On line για τραυματικά και επίμαχα ιστορικά ζητήματα
 • Εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια
 • Ιστότοποι-ιστοσελίδες με ενδιαφέρον για την ιστορική εκπαίδευση
 • Αρθρογραφία
 • Αρθρογραφία για τα ιστορικά κόμικ
 • Διεθνείς τοποθετήσεις
Μόνο σε ψηφιακή μορφήΙστορία
Η απομακρυσμένη συνέντευξη στην εποχή του COVID-19: μια νέα μεθοδολογική στροφή;

"Επισκοπώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Προφορικής Ιστορίας, η εργασία αυτή εξετάζει τη νέα μέθοδο της απομακρυσμένης συνέντευξης, ως απότοκο των ραγδαίων αλλαγών που δημιούργησε η εξάπλωση της πανδημίας του ιού COVID-19."

Μνημονικοί σταθμοί στους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων: από την ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση

"Μέσα από τη διαισθητηριακή και ερευνητική εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε μια εικόνα του παρελθόντος του χώρου που διαβιούν, θα οδηγηθούν σε μια εκ νέου νοηματοδότηση των επετειακών εκδηλώσεων, εμπλουτισμένων πια με σύγχρονες αναπαραστάσεις και ψηφιακές οπτικοποιήσεις."

Σχεδιάζοντας διδακτικά σενάρια για την Τοπική Ιστορία της Θράκης: Παιδαγωγικοί μετασχηματισμοί με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

"Ειδικότερα, μέσω της (ιστορικής) εκπαίδευσης, οι μαθητές/-τριες, ως δρώντα υποκείμενα, μπορούν να (συν)διαμορφώσουν τη σχολική πραγματικότητα, να συζητήσουν, να προβληματιστούν, να αντιληφθούν, να αμφισβητήσουν και να πάρουν μέρος σε μια δυναμική και αλληλεπιδραστική διαδικασία. Τα παραπάνω αποτελούν ερείσματα της παιδαγωγικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος “Ψηφιακή Θράκη”."

Σχέση μεταξύ διαγνωσμένων με ΔΕΠ-Υ μαθητών γυμνασίου και συμμετοχής στο bullying

"Η έρευνα μας μελέτησε το κατά πόσο οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ ενεπλάκησαν σε περιστατικά bullying, με ποιο ρόλο, τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω μαθητών που απετέλεσαν παράγοντα υψηλής επικινδυνότητας για τη θυματοποίηση τους."

Αντιλήψεις γονέων για διαστάσεις ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής προσαρμογής κατά τη δεύτερη περίοδο της πανδημίας COVID-19

"Τα ευρήματα έδειξαν ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους οι γονείς βίωναν χαμηλό προς μέτριο άγχος, χαμηλό φόβο για την πανδημία και υψηλό επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας με τις μητέρες να εμφανίζονται πιο επιβαρυμένες από τους πατέρες."

Μετάφραση και Εκπαίδευση, τα δικαιώματα γλώσσας των αλλόγλωσσων προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών

"Η έρευνα στόχευε στην ανίχνευση των γλωσσικών στάσεων και απόψεων που κυριαρχούν στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο απέναντι σε αλλόγλωσσους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς καθώς επίσης, και στον εντοπισμό των γλωσσικών πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά μέσα στο σχολικό πλαίσιο."

 


 Σελίδα 2 από 53: << < > >>

Ενημερωτικό δελτίο