Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Άρθρα

 Σελίδα 3 από 4: << < > >>

Κωνσταντίνου Τσιάρα Διεξοδικό Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Λάρισα: Prosperus 2012

Από την εποχή του Ηρωδιανού και του Απολλώνιου Δύσκολου (2ος αι. μ.Χ.) ο όρος σύνταξις υιοθετήθηκε για να αποδώσει τον συσχετισμό των λέξεων στην πρόταση, καθώς και τη δομή της πρότασης.

Το γλωσσικό ζήτημα. Σύγχρονες Προσεγγίσεις (2011). Επιστημονική επιμέλεια Γ. Μπαμπινιώτης. Εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σελ. 620.

Εκδόθηκε πρόσφατα από το 'Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων' ένας ογκωδέστατος τόμος, ο οποίος περιέχει άρθρα σχετικά με το 'Γλωσσικό ζήτημα', το οποίο ταλάνισε και εξακολουθεί να ταλανίζει, με διαφορετικό βέβαια τρόπο, από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους την εκπαίδευση, αλλά και την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή των Νεοελλήνων.

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης: Φιλολογικά και Λευκαδίτικα

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζω στο αναγνωστικό κοινό του Περιοδικού μας το νέο αυτό βιβλίο του φίλου και συναδέλφου κ. Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη (εφεξής Δ.Χ.Σ.), στο οποίο ανθολογείται ένας μεγάλος αριθμός μελετημάτων και δοκιμίων του, που αφορούν σε Φιλολογικά θέματα (κείμενα διδακτικής θεωρίας και πράξης κλπ) και σε Λευκαδίτικα (μελέτες για θέματα και προσωπικότητες της Λευκάδας).

Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία

Το βιβλίο "Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία" αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία και την τρέχουσα ερευνητική προβληματική σχετικά με τη νεανική βία και επιθετικότητα ως ομαδικό σχολικό φαινόμενο στη χώρα μας.

Κυρτάτας, Δ.Ι. & Ράγκος, Σ.Ι., Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το έκτο της σειράς «Αρχαιογνωσία και αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ομότιτλου πιλοτικού προγράμματος από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (ΙΝΣ) από το 2002 ως σήμερα.

Ν. Σιδέρης, "Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!"

Αποφασίσαμε να προβούμε στην παρούσα βιβλιοπαρουσίαση επειδή η ανάγνωσή του γέννησε τη φιλοδοξία μας να φέρουμε σε επαφή το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού με την προβληματική που σήμερα ονομάζεται 'κρίση στην οικογένεια', θεωρώντας ότι ο συγγραφέας του απαντά στο αγωνιώδες ερώτημα που έντονα απασχολεί τις ενήλικες συνιστώσες της παιδοκεντρικής οικογένειας, αλλά και τους πάσης φύσεως διανοητές και ειδικούς τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.


 Σελίδα 3 από 4: << < > >>

Ενημερωτικό δελτίο