ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Αρχείο

Τεύχος 185
Περιεχόμενα τεύχους 185
  • Κύριο άρθρο
  • Σχόλια
  • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ερευνητικές δράσεις
  • Ζητήματα και προσεγγίσεις ανθρωπιστικών μαθημάτων (Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία)
  • Βιβλιοκριτική

ΣΧΟΛΙΑ

In memoriam: Κώστας Μπαλάσκας

"Μετά την αδόκητη απώλεια του αγαπητού μας δασκάλου, εκλεκτού φιλολόγου, συγγραφέα, επίτιμου συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και κυρίως συνιδρυτή, Διευθυντή, Συμβούλου Έκδοσης του περιοδικού Νέα Παιδεία Κώστα Μπαλάσκα όλοι χρησιμοποιήσαμε τη φράση «γίναμε φτωχότεροι». Προσωπικά θα χρησιμοποιώ τώρα και στο μέλλον τη φράση «είμαστε πλουσιότεροι» χάρη στην πνευματική και ηθική κληρονομιά του αγαπημένου μας Κώστα."

Όταν απουσιάζει η Παιδαγωγική…

"Και δεν μπορεί, γιατί οι συγκεκριμένες αντιφάσεις του εκπαιδευτικού υλικού δεν είναι απλές «αστοχίες». Απορρέουν από τον θεσμικό λόγο για την εκπαίδευση, ο οποίος παραμένει βαθιά συντηρητικός και αποδεικνύουν πως οι αναφορές σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις είναι προσχηματικές."

Γράφει η Ελευθερία Παπαμανώλη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμπεριληπτική εξ αποστάσεως μάθηση: Σχεδιασμός περιβαλλόντων μάθησης και διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών

"Το παράδειγμα του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος προσφέρει μια δέσμη σχεδιαστικών πρακτικών, οι οποίες αφενός επικυρώνουν τη θέση του McLuhan για την ψηφιακή συνθήκη («Το μέσο είναι το μήνυμα») και αφετέρου καλλιεργούν τον πολυτροπικό γραμματισμό και τις συνεργατικές κουλτούρες μάθησης στη διδασκαλία από απόσταση."

Μετάφραση και Εκπαίδευση, τα δικαιώματα γλώσσας των αλλόγλωσσων προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών

"Η έρευνα στόχευε στην ανίχνευση των γλωσσικών στάσεων και απόψεων που κυριαρχούν στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο απέναντι σε αλλόγλωσσους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς καθώς επίσης, και στον εντοπισμό των γλωσσικών πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά μέσα στο σχολικό πλαίσιο."

 

Αντιλήψεις γονέων για διαστάσεις ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής προσαρμογής κατά τη δεύτερη περίοδο της πανδημίας COVID-19

"Τα ευρήματα έδειξαν ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους οι γονείς βίωναν χαμηλό προς μέτριο άγχος, χαμηλό φόβο για την πανδημία και υψηλό επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας με τις μητέρες να εμφανίζονται πιο επιβαρυμένες από τους πατέρες."

Σχέση μεταξύ διαγνωσμένων με ΔΕΠ-Υ μαθητών γυμνασίου και συμμετοχής στο bullying

"Η έρευνα μας μελέτησε το κατά πόσο οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ ενεπλάκησαν σε περιστατικά bullying, με ποιο ρόλο, τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω μαθητών που απετέλεσαν παράγοντα υψηλής επικινδυνότητας για τη θυματοποίηση τους."

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία)

Σχεδιάζοντας διδακτικά σενάρια για την Τοπική Ιστορία της Θράκης: Παιδαγωγικοί μετασχηματισμοί με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

"Ειδικότερα, μέσω της (ιστορικής) εκπαίδευσης, οι μαθητές/-τριες, ως δρώντα υποκείμενα, μπορούν να (συν)διαμορφώσουν τη σχολική πραγματικότητα, να συζητήσουν, να προβληματιστούν, να αντιληφθούν, να αμφισβητήσουν και να πάρουν μέρος σε μια δυναμική και αλληλεπιδραστική διαδικασία. Τα παραπάνω αποτελούν ερείσματα της παιδαγωγικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος “Ψηφιακή Θράκη”."

Μνημονικοί σταθμοί στους εορτασμούς της επετείου της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων: από την ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση

"Μέσα από τη διαισθητηριακή και ερευνητική εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε μια εικόνα του παρελθόντος του χώρου που διαβιούν, θα οδηγηθούν σε μια εκ νέου νοηματοδότηση των επετειακών εκδηλώσεων, εμπλουτισμένων πια με σύγχρονες αναπαραστάσεις και ψηφιακές οπτικοποιήσεις."

Η απομακρυσμένη συνέντευξη στην εποχή του COVID-19: μια νέα μεθοδολογική στροφή;

"Επισκοπώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Προφορικής Ιστορίας, η εργασία αυτή εξετάζει τη νέα μέθοδο της απομακρυσμένης συνέντευξης, ως απότοκο των ραγδαίων αλλαγών που δημιούργησε η εξάπλωση της πανδημίας του ιού COVID-19."

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Ενημερωτικό δελτίο